Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 103
Tháng 06 : 214
Năm 2021 : 620

Báo cáo tự đánh giá quá trình thực hiện chất lượng giai đoạn 2015- 2020 trường TH&THCS Mậu Đông

file:///C:/Users/MAY%20TINH%20MB/Downloads/02%20TH&THCS%20Mau%20Dong.pdf

Ngày ban hành:
10/06/2020
Ngày hiệu lực:
15/06/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Xây dựng quy mô trường lớp được ổn định và giữ vững, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao. Nhà trường luôn đi đúng đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện.

file:///C:/Users/MAY%20TINH%20MB/Downloads/K%E1%BA%BE%20HOACH%20CHI%E1%BA%BEN%20L%C6%AF%E1%BB%A2C%20PH%C3%81T%20TRI%E1%BB%82N%20GI%C3%81O%20D%E1%BB%A4C....pdf

Ngày ban hành:
15/11/2019
Ngày hiệu lực:
19/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

 

Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới