Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Mậu Đông

Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
th.thcsmaudong@gmail.com